vonk voor ontwikkeling wie wij zijn werkwijze aanbod contact


Individuele ontwikkeling
coaching
intervisie
Ontwikkeling van teams
teamcoaching
theater van de samenwerking
Ontwikkeling van organisaties
toekomstscenario's
spelsimulaties
Andere dienstverlening
mediation (conflictbemiddeling)
theatersportCoaching

Een coachtraject begint met het CONCREET maken van de vraag: Waar wil je aan werken? Wanneer ben je tevreden? Hoe realistisch is dat? Wat is er voor nodig om dit te bereiken?

Je werkt in een coachtraject aan ZELFINZICHT (Wat vind je belangrijk? Wat motiveert jou? Hoe kijk je naar de zaken die je tegenkomt?) En REFLECTIE op de praktijk (Hoe doe je het nu? Wat bereik je daarmee? Wat wil je?)

Geholpen door de coach zoek je ALTERNATIEVEN: Wat zou kunnen werken? Welk gedrag kan wél het resultaat hebben dat je voor ogen staat? Hoe kan je ook naar de situatie kijken? Als het nodig is, spelen we situaties na en oefenen we vaardigheden.

Uiteindelijk gaat het er om dat je in de praktijk gaat DOEN wat je je voorneemt. Daar is de coaching dan ook op gericht: Toepassing in de praktijk!

In het intakegesprek maken we een inschatting van de omvang van het coachtraject. Meestal zijn 5 tot 10 gesprekken van 1,5 uur voldoende. Na het intakegesprek leggen we onze afspraken vast in een contract.
vonk voor ontwikkeling


vonk@voorontwikkeling.nl