vonk voor ontwikkeling wie wij zijn werkwijze aanbod contact


Individuele ontwikkeling
coaching
intervisie
Ontwikkeling van teams
teamcoaching
theater van de samenwerking
Ontwikkeling van organisaties
toekomstscenario's
spelsimulaties
Andere dienstverlening
mediation (conflictbemiddeling)
theatersportIntervisie

Iedereen die werkt heeft “van die dingen” waar je steeds weer tegen aan loopt. Een medewerker of collega met wie het lastig samenwerken is, een verandertraject waar je iets mee moet, persoonlijke keuzes die moeilijk zijn.

Dan kan het prettig zijn om met een aantal anderen, even uit de hectiek van de dag, met de benen op tafel naar je werkpraktijk te kijken.

Een intervisietraject biedt die gelegenheid. In een kleine groep brengt ieder zijn eigen vragen en thema’s in en gezamenlijk help je elkaar om ontwikkelstappen te nemen. Onder begeleiding van een ervaren intervisor kijk je samen naar concrete situaties uit de eigen praktijk.

Ieder die bereid is open te zijn over de eigen situatie èn belangstellend en respectvol met de vragen van de andere deelnemers om wil gaan, kan deelnemen aan intervisie.

De begeleider begeleidt de gesprekken, zorgt voor structuur en een positieve sfeer. Daarnaast helpt de begeleider de deelnemers om effectief met elkaar te communiceren.
vonk voor ontwikkeling


vonk@voorontwikkeling.nl