vonk voor ontwikkeling wie wij zijn werkwijze aanbod contact


Individuele ontwikkeling
coaching
intervisie
Ontwikkeling van teams
teamcoaching
theater van de samenwerking
Ontwikkeling van organisaties
toekomstscenario's
spelsimulaties
Andere dienstverlening
mediation (conflictbemiddeling)
theatersportMediation (conflictbemiddeling)

In iedere samenwerking krijg je te maken met verschillen tussen mensen. Verschillen in kwaliteiten, ervaringen, ideeŽn. Ook verschillen in karakter, belangen, wensen, etc. De kunst is die verschillen te gebruiken. Soms leiden verschillen echter tot conflicten.

Kenmerken mediation
  • Partijen lossen zelf hun conflict op
  • De partijen doen vrijwillig mee
  • De partijen verplichten zich om zich in te zetten om tot een oplossing te komen
  • De mediator is onafhankelijk en kiest geen partij
  • De mediator begeleidt het proces en de communicatie tussen de partijen
  • Mediation kijkt naar de belangen van de partijen, niet naar wie er gelijk heeft
  • Doorgaans is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure

Een mediator (conflictbemiddelaar) helpt de partijen die het conflict hebben om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. De partijen zoeken samen naar de oplossing, de mediator begeleidt het proces en zorgt dat de communicatie goed verloopt.
vonk voor ontwikkeling


vonk@voorontwikkeling.nl