vonk voor ontwikkeling wie wij zijn werkwijze aanbod contact


Individuele ontwikkeling
coaching
intervisie
Ontwikkeling van teams
teamcoaching
theater van de samenwerking
Ontwikkeling van organisaties
toekomstscenario's
spelsimulaties
Andere dienstverlening
mediation (conflictbemiddeling)
theatersportSpelsimulaties

Door een organisatie te spelen, spoor je dilemma’s en kritische situaties op en leer je welke handelwijze effectief is. Zonder afbreukrisico.

We bouwen de werksituatie na in een spelsimulatie. Dit kan op het niveau van een afdeling, maar ook voor een gehele organisatie. Het bouwen van de spelsimulatie doen we in samenwerking met een aantal medewerkers. Hierdoor ontstaat een spelsimulatie die zoveel mogelijk de werkelijkheid benadert en waarin de werkelijk dilemma’s terugkomen, waarmee de werknemers worden geconfronteerd.

Een spelsimulatie kan als onderwerp hebben een organisatie in zijn huidige vorm, zodat (nieuwe) medewerkers risicovrij kunnen oefenen. Het kan ook gaan om een organisatie of afdeling in een beoogde vorm (bijv. na een organisatieverandering). In het laatste geval is het mogelijk om een toekomstige organisatie of afdeling alvast uit te proberen.

Na de bouw van de simulatie wordt er gespeeld. Dit levert een levensecht gevoel voor de mogelijkheden en valkuilen van een (bestaande of toekomstige) werkomgeving. Deelnemers kunnen experimenteren. Bijkomende opbrengst van een spelsimulatie over de eigen organisatie gaat is betrokkenheid bij de organisatie en bij elkaar.
vonk voor ontwikkeling


vonk@voorontwikkeling.nl