vonk voor ontwikkeling wie wij zijn werkwijze aanbod contact

Werken en leren verbinden
Leren en werken horen bij elkaar. Een organisatie houdt zich bezig met de dagelijkse praktijk, leert van ervaringen n bereidt zich voor op toekomstige kansen en mogelijkheden. Mensen leren van wat ze doen en zorgen dat ze de bagage hebben die ze daarvoor nodig hebben. Vonk voor Ontwikkeling ondersteunt deze processen en zorgt dat werken en leren verbonden zijn.

Resultaten bereiken
Leren draagt bij aan betere resultaten. Ook een ontwikkeltraject begint met het vertalen van een behoefte of een vraag in een concreet resultaat. Het is belangrijk om het er goed over te hebben wat een traject moet opleveren. Dat is het kompas waar we op varen.

Maatwerk leveren
Vonk voor Ontwikkeling sluit aan bij de vraag die speelt. Hierbij gebruiken we de ervaringen die we hebben. Dit leidt echter niet tot een standaardaanpak, want iedere vraag is uniek. Daar hoort de hele situatie bij: de werkomgeving, eerdere ervaringen, andere initiatieven. Door in het ontwikkeltraject aan te sluiten bij al deze factoren, benutten we de ontwikkelenergie die er is.

Veilig confronteren
Om te leren is het nodig om eerlijk te kijken naar jezelf: wat je moeilijk vindt; hoe je de dingen aanpakt; wat de effecten daarvan zijn. Dat kan lastig zijn. Voor ontwikkelen is het ook belangrijk om te durven experimenteren n om fouten te durven maken. Ook dat kan confronterend zijn

Een ontwikkeltraject is effectief als de deelnemers (het team, de organisatie) zich veilig genoeg voelen om eerlijk naar zichzelf te kijken en om fouten te durven maken. Vonk voor Ontwikkeling zorgt voor zon sfeer: duidelijk én veilig.
top

vonk@voorontwikkeling.nl